Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Дорж
  Нэр
  Билэгэрдэнэ
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-07-04
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Дорж Билэгэрдэнэ
  Монгол
  Иргэн
  2012-07-04