Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Батхуяг
  Нэр
  Хөлгөн
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2016-09-28
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Батхуяг Хөлгөн
  Монгол
  Иргэн
  2016-09-28