Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Сүхбаатар
  Нэр
  Батболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-02-02
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Мягмарсүрэн Эрдэнэдалай
  Монгол
  Иргэн
  2019-02-02
  2
  Авирмэд Батсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2019-02-02
  3
  Сүхбаатар Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2019-02-02
  4
  Эрдэнээ Мөнхнаран
  Монгол
  Иргэн
  2019-02-02