Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Эсрэг осмосын сервис үйлчилгээ (ДЦС4/201907503)
  Ангилал
  Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  49,470,031₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Эсрэг осмосын сервис үйлчилгээ
  48,400,000₮
  Шалгарсан
  Нэг санал ирсэн