Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Үнсэн сан №8-ийн зураг төсөв, хийлгэх, газрын асуудлыг шийдвэрлэх, хөрсний шинжилгээ хийлгэх (ДЦС4/201901083)
  Ангилал
  Зөвлөх үйлчилгээ
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
  Төсөв
  100,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Үнсэн сан №8-ийн зураг төсөв, хийлгэх, газрын асуудлыг шийдвэрлэх, хөрсний шинжилгээ хийлгэх
  86,880,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Үнсэн сан №8-ийн зураг төсөв, хийлгэх, газрын асуудлыг шийдвэрлэх, хөрсний шинжилгээ хийлгэх
  0₮
  Хураангуйд орсон