Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Аймгийн төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, тохижуулах зардал
  Захиалагч
  Сүхбаатар, Сүхбаатар аймаг-Сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
  Төсөвт өртөг
  155,000,000₮
  Гэрээний дүн
  155,000,000₮
  Санхүүжилт
  155,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2001-01-01
  2001-01-01
  155,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  35798
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-06-09
  Ногоон байгууламжийн зардал / Эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалт/
  15,000,000₮
  35815
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-07-08
  Ногоон байгууламж/ Ойжуулалт хайлааст ХХК/
  5,000,000₮
  35819
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-07-09
  ногоон байгууламж/ Шаргын модот цэцэрлэг/
  2,000,000₮
  35803
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-06-25
  Эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалт 81-р захирамжаар
  1,000,000₮
  35778
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-05-07
  Ногоон байгууламжийн зардал / Эрх шилжүүлсэн хөр оруулалт/
  41,758,800₮
  35863
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-07-24
  ногоон байгууламжийн зардал/ Сүхбаатар ойжуулалт /
  10,000,000₮
  35864
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-07-24
  ногоон байгууламжийн зардал / шаргын модот цэцэрлэг ХХК/
  1,000,000₮
  42192
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-08-06
  Ногоон байгууламжийн зардал
  800,000₮
  42196
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-08-14
  ногоон байгууламжийн зардал / шаргын модот цэцэрлэг/
  1,000,000₮
  44076
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-12-23
  Ногоон байгууламж зардал / Сүхбаатар-Ойжуулалт ХХК/
  4,241,200₮
  44081
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-09-24
  Ногоон байгууламжийн зардал / Байгаль орчин /
  3,000,000₮
  42222
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-12-09
  Эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалт
  15,000,000₮
  44077
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-12-24
  Ногоон байгууламж/ Усалгааны машин Оточ-Оргил ХХК/
  35,000,000₮
  44078
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-12-24
  Ногоон байгууламжийн зардал/ Дарцагт-Овоо ХХК/
  5,000,000₮
  44079
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-12-24
  Ногоон байгуулаж/ Базу-Ази ХХК/
  4,200,000₮
  42207
  Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар
  2015-09-03
  Эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалт
  11,000,000₮