Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Хадбаатар
  Нэр
  Билэгээ
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-02-15
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Хадбаатар Билэгээ
  Монгол
  Иргэн
  2019-02-15