Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Сүхбаатар
  Нэр
  Батболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2009-09-23
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Нансал Оюунаа
  Монгол
  Иргэн
  2009-09-23
  2
  Банзар Сүхбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2009-09-23
  3
  Сүхбаатар Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2009-09-23