Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Гинж 10296396 (ДЦС4/201907483)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  38,400,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Гинж 10296396
  34,650,000₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар
  2
  Гинж 10296396
  33,000,000₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар
  3
  Гинж 10296396
  36,174,600₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар
  4
  Гинж 10296396
  30,000,000₮
  Шалгарсан
  Үнийн саналаар