Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Гүнчин-Иш
  Нэр
  Адъяахүү
  Байгууллага
  Эрчим хүчний хөгжлийн төв
  Албан тушаал
  Хэлтсийн дарга (Бусад- ТӨХЭтгээд)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  50,987,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  90,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,Toyota, Camry- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  25,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Үхэр-56, Адуу-280
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  350,000,000₮
  Газар:
  Эзэмших-700м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  4,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  1,050,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  66,554,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  99,775,000₮
  Зээл:
  Хаан банк, ландстар ложистик ххк
  Зээл нийт дүн:
  37,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Апрейд ХХК (1000000ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  1,000₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮