Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Гуалин (УБЦТС/201901292)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  56,319,250₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Гуалин
  43,501,950₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн
  2
  Гуалин
  5,365,587,150₮
  Хасагдсан
  ТОӨЗ 18.2 а үндэслэн.