Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Төрбат
  Нэр
  Оргил
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2007-12-03
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Төрбат Оргил
  Монгол
  Иргэн
  2007-12-03