Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Тойруул
  Нэр
  Батболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2016-05-12
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Нямсүрэн Доржсүрэн
  Монгол
  Иргэн
  2016-05-12
  2
  Тойруул Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2016-05-12
  3
  Ванжилдорж Энхжаргал
  Монгол
  Иргэн
  2016-05-12