Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Тарни-Амралт
  Хэлбэр
  ТБАГУТҮГ
  Төрөл
  Ашгийн төлөө бус
  Регистер
  9128867
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2008-03-13
  Хаяг
  Сэлэнгэ, Мандал, 1-р баг, Төмөр зам, 253-р зөрлөг
  Удирдлага
  Ххк Төгөлдбөр Баг (ХХК)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Дамжин Энхбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-13
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  5510 - Зочид буудал
  2008-03-13
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.