Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  үдийн цай хөтөлбөр (ТӨАЛСЗДТГ/201801003)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  21,933,100₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  үдийн цай хөтөлбөр
  21,568,400₮
  Шалгарсан
  Үдийн цай хөтөрбөрт ДЭСББ ХХК-ны ирүүлсэн бичиг баримтын бүрдэл хангалттай гэж үзсэн
  2
  үдийн цай хөтөлбөр
  20,000,000₮
  Хасагдсан
  Тендер ирүүлсэн бичиг баримтын бүрдэл дутуу