Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Сашка
  Нэр
  Батболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2018-04-12
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Сашка Батболд
  Монгол
  Иргэн
  2018-04-12