Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  бакыт
  Нэр
  аллаберген
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2015-10-14
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Meh Jozef
  Словени
  Иргэн
  2015-10-14
  2
  Бакыт Арман
  Монгол
  Иргэн
  2015-10-14
  2
  бакыт аллаберген
  Монгол
  Иргэн
  2015-10-14