Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Жамбалсүрэн
  Нэр
  Төрбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2018-12-20
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Жамбалсүрэн Төрбат
  Монгол
  Иргэн
  2018-12-20