Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ачааны автомашин 1,5-3,0тн (ДЦС4/201901001)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  140,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ачааны автомашин 1,5-3,0тн
  125,000,000₮
  Илгээгдсэн