Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Компьютерийн сэлбэг (ДЦС4/201901298)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Компьютерийн сэлбэг
  7,162,650₮
  Илгээгдсэн
  2
  Компьютерийн сэлбэг
  5,779,200₮
  Илгээгдсэн