Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Өрлөг дулаалгын материал (ДЦС4/201700050)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  235,725,127₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Өрлөг дулаалгын материал
  294,000,000₮
  Хасагдсан
  төсөвт ртөг хэтэрсэн
  2
  Өрлөг дулаалгын материал
  190,424,427₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн