Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хэмжих багаж хэрэгсэл (ДЦС4/201901106)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  79,056,183₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хэмжих багаж хэрэгсэл
  78,200,000₮
  Хасагдсан
  төсөв өртөг хэтэрсэн
  2
  Хэмжих багаж хэрэгсэл
  90,939,462₮
  Илгээгдсэн