Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зуухны цутгуур хийцүүд Багц-2 (ДЦС4/201901127)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  200,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зуухны цутгуур хийцүүд Багц-2
  197,854,848₮
  Илгээгдсэн
  2
  Зуухны цутгуур хийцүүд Багц-2
  199,856,800₮
  Илгээгдсэн