Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн ган болон нүүрсэн нягтруулагч (ДЦС4/201901195)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  73,603,507₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн ган болон нүүрсэн нягтруулагч
  73,436,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төрөл бүрийн ган болон нүүрсэн нягтруулагч
  72,728,170₮
  Илгээгдсэн