Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Баянтээг ХК-д хүнд даацын автомашин нийлүүлэх (Баянтээг ХК/201903002)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  1,110,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хүнд даацын авто самосвол машин
  596,000,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер тул гэрээ байгуулах эрх олгов
  2
  Автогрейдер машин
  248,500,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер гэж үзэн гэрээ байгуулах эрхийг олгосон .
  3
  Автогрейдер машин
  242,000,000₮
  Хасагдсан
  Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон борлуулалтын орлогын үзүүлэлтүүдийг хангаагүй тул тендерээс татгалзсан.
  4
  Хүнд даацын авто самосвол машин
  650,000,000₮
  Хасагдсан
  Хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер гэж үзнэ гэсэн үзүүлэлтийг хангаагүй
  5
  Автогрейдер машин
  248,000,000₮
  Хасагдсан
  Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгийн үзүүлэлтийг хангахгүй байгуу тул тендерээс татгалзсан.