Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн ажлын бээлий (ДЦС4/201901115)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  79,136,314₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн ажлын бээлий
  60,795,900₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төрөл бүрийн ажлын бээлий
  72,130,475₮
  Илгээгдсэн