Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Дугуйт ачигч /Ковш/ (ТТТ ХХК/201806018)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Дугуйт ачигч /Ковш/
  48,500,000₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7 дэх заалтын дагуу шаардлагад нийцсэн гэж үзэж 29 дүгээр зүйлийн 29.1 заасны дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон
  2
  Дугуйт ачигч /Ковш/
  45,500,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.3 зааснаар шаардлага нийцээгүй тендер хэмээн үзэж байна.