Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ачааны машин /5 тонн/ [6 ширхэг] (ТТТ ХХК/201806025)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  510,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ачааны машин /5 тонн/ [6 ширхэг]
  506,100,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Ачааны машин /5 тонн/ [6 ширхэг]
  509,000,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтын дагуу тендерээс татгалзсан.
  3
  Ачааны машин /5 тонн/ [6 ширхэг]
  446,874,120₮
  Илгээгдсэн