Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Тусгай зориулалтын ган лист (ДЦС4/201901163)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  148,074,256₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Тусгай зориулалтын ган лист
  125,999,995₮
  Илгээгдсэн
  2
  Тусгай зориулалтын ган лист
  143,829,504₮
  Илгээгдсэн
  3
  Тусгай зориулалтын ган лист
  139,744,000₮
  Илгээгдсэн
  4
  Тусгай зориулалтын ган лист
  119,199,747₮
  Илгээгдсэн
  5
  Тусгай зориулалтын ган лист
  147,994,000₮
  Илгээгдсэн
  6
  Тусгай зориулалтын ган лист
  115,540,000₮
  Илгээгдсэн