Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Насос түүний сэлбэг (ДЦС4/201901135)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  467,639,945₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Насос түүний сэлбэг
  448,908,900₮
  Илгээгдсэн
  2
  Насос түүний сэлбэг
  443,880,000₮
  Илгээгдсэн
  3
  Насос түүний сэлбэг
  345,663,000₮
  Илгээгдсэн
  4
  Насос түүний сэлбэг
  881,287,000₮
  Хасагдсан
  төсөвт өртгөөс хэтэрсэн үний санал ирүүлсэн
  5
  Насос түүний сэлбэг
  448,536,000₮
  Илгээгдсэн