Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ЦЭРГИЙН ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ХЭРЭГЦЭЭТ НОРМТ ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛ, УГААЛГА ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ (ЦТЭ/201901001)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  259,295,700₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Угаалгын материал
  50,369,960₮
  Хасагдсан
  Ирүүлсэн тендерийн баримт бичигт татварын тодорхойлолт ирүүлээгүй, tender.gov.mn цахим хуудаснаас авсан лавлагаагаар 5,498,240.20 ₮-ийн татварын дутуу үлдэгдэлтэй, мөн дээж ирүүлээгүй
  2
  Угаалгын материал
  44,186,600₮
  Хасагдсан
  Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн дүн тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагыг хангаагүй, мөн тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацааг дутуу ирүүлсэн
  3
  Алчуурын материал, бөс бараа
  12,852,000₮
  Хасагдсан
  Ирүүлсэн тендерт Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн дүн тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагыг хангаагүй.
  4
  Цагаан хэрэглэл
  7,970,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  5
  Гал тогооны ажилчдын хувцас хэрэглэл
  5,512,000₮
  Хасагдсан
  Багц №5- Бараа №8 –ны дээж ирүүлээгүй.
  6
  Гутал
  13,959,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  7
  Алчуурын материал, бөс бараа
  12,343,600₮
  Хасагдсан
  Багц №10- Бараа №2-ны дээж нь тендерийн баримт бичигт заасан техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй, 100% хөвөн даавуу биш
  8
  Сантехникийн ажилчдын хувцас хэрэглэл
  8,216,000₮
  Хасагдсан
  тендерийн баримт бичигт татварын тодорхойлолт хуурамчаар ирүүлсэн, tender.gov.mn цахим хуудаснаас авсан лавлагаагаар 167,211.20 ₮-ийн татварын дутуу үлдэгдэлтэй