Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Компани
  Нэр
  Өвөрмонголын Нүүрсний Констракшин Инжиниринг
  Улс
  Хятад
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-05-16
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Компани Өвөрмонголын Нүүрсний Констракшин Инжиниринг
  Хятад
  Иргэн
  2012-05-16