Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Автобензин (ДЦС4/201700063)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  173,948,500₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Автобензин
  157,609,650₮
  Хасагдсан
  Батаалгаажсан гарын үсэггүй, Тендер орчуулгагүй, мэдээлэл дутуу
  2
  Автобензин
  157,860,550₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн