Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "ДЦС-4"ТӨХК-ий Мазут нийлүүлэх (МС-02/2014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  1,097,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  "ДЦС-4"ТӨХК-ий Мазут нийлүүлэх
  1,526,000,000₮
  Шалгарсан
  2
  "ДЦС-4"ТӨХК-ий Мазут нийлүүлэх
  1,563,723,000₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр