Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Ганбат
  Нэр
  Тайгал
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2013-12-02
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Ганбат Тайгал
  Монгол
  Иргэн
  2013-12-02