Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Суудлын автомашин (ДЦС4/201603072)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  166,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Суудлын автомашин
  165,000,000₮
  Шалгарсан