Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  UPS батарей (ДЦС4/201901178)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  149,437,838₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  UPS батарей
  140,271,300₮
  Илгээгдсэн
  2
  UPS батарей
  116,461,400₮
  Илгээгдсэн
  3
  UPS батарей
  148,408,590₮
  Илгээгдсэн
  4
  UPS батарей
  73,934,960₮
  Илгээгдсэн
  5
  UPS батарей
  141,226,987₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар
  6
  UPS батарей
  146,043,000₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар