Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/ (ХААГ-2014-XXVI.1.65)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  3,000,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/
  2,986,586,681₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  2
  Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/
  3,031,772,585₮
  Хасагдсан
  Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар хураамжаа төлөөгүй
  3
  Дулааны цахилгаан станц 2-ын Р-4 /АК-6/ турбины шинэчлэлийн ажил /Улаанбаатар/
  2,928,868,200₮
  Шалгарсан