Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Нөөц худаг №3,4-ын үндсэн шугам шинэчлэх (СХА-2012/01)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  250,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Нөөц худаг №3,4-ын үндсэн шугам шинэчлэх
  201,962,614₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  2
  Нөөц худаг №3,4-ын үндсэн шугам шинэчлэх
  178,706,820₮
  Шалгарсан