Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Тэжээлийн усны хүйтэн магистраль (ДЦС4/201801415)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  30,549,350₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Тэжээлийн усны хүйтэн магистраль
  27,813,425₮
  Хасагдсан
  шаардлагад нийцсэн бага үнийн санал бүхий тендерийг шалгаруулсан
  2
  Тэжээлийн усны хүйтэн магистраль
  30,307,608₮
  Хасагдсан
  шаардлагад нийцсэн бага үнийн санал бүхий тендерийг шалгаруулсан
  3
  Тэжээлийн усны хүйтэн магистраль
  27,495,000₮
  Шалгарсан
  шаардлагад нийцсэн бага үнийн санал бүхий тендерийг шалгаруулсан