Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ПТ-80/100-130-13 турбины туслах тоноглолын их засвар (Т-2012-02)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  250,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  ПТ-80/100-130-13 турбины туслах тоноглолын их засвар
  169,443,571₮
  Шалгарсан
  2
  ПТ-80/100-130-13 турбины туслах тоноглолын их засвар
  177,034,328₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр