Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Үндсэн болон туслах бойлер №6 их засварын ажил (ДЦС3/201801093)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  17,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Үндсэн болон туслах бойлер №6 их засварын ажил
  13,750,000₮
  Шалгарсан
  Холбогдох хуулийн 33.2.2-ын дагуу
  2
  Үндсэн болон туслах бойлер №6 их засварын ажил
  18,400,645₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр