Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Электрон тоног төхөөрөмж (ДЦС4/201603360)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  127,500,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Электрон тоног төхөөрөмж
  126,898,810₮
  Шалгарсан