Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Худгийн хүзүүвчтэй пластик таг нийлүүлэх (ОСНААУГ/201905021)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  20,230,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Худгийн хүзүүвчтэй пластик таг нийлүүлэх
  18,802,000₮
  Хасагдсан
  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнэтэй байна.