Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ундааны усны шахах талын шугам бүрэн солих (ДЦС3/201901131)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  107,600,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ундааны усны шахах талын шугам бүрэн солих
  86,498,683₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр
  2
  Ундааны усны шахах талын шугам бүрэн солих
  89,288,347₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр
  3
  Ундааны усны шахах талын шугам бүрэн солих
  102,057,924₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр
  4
  Ундааны усны шахах талын шугам бүрэн солих
  82,705,930₮
  Шалгарсан
  Холбогдох хуулийн 28.7.4 хангасан