Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Гол корпусын 6,0кВ, 0,4кВ-ын РУСН-д галын дохиолол, камерийн төхөөрөмжийн систем хийх (ЗА-5)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  90,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Гол корпусын 6,0кВ, 0,4кВ-ын РУСН-д галын дохиолол, камерийн төхөөрөмжийн систем хийх
  29,201,524₮
  Шалгарсан