Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Гар багаж хэрэгсэл (ДЦС4/201801094)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  66,217,097₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Гар багаж хэрэгсэл
  62,906,230₮
  Илгээгдсэн