Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Өтей
  Нэр
  Азимбай
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2015-04-13
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Бохатхан Жирен
  Монгол
  Иргэн
  2015-04-13
  2
  Көлтай Абай
  Монгол
  Иргэн
  2015-04-13
  3
  Өтей Азимбай
  Монгол
  Иргэн
  2015-04-13