Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Бодьхүү
  Нэр
  Батзаяа
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-04-08
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Бадаубай Серикбай
  Монгол
  Иргэн
  2019-04-08
  2
  Цэвээндорж Агайлий
  Монгол
  Иргэн
  2019-04-08
  3
  Мишигдорж Пүрэвочир
  Монгол
  Иргэн
  2019-04-08
  4
  Бодьхүү Батзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2019-04-08
  5
  Пүрэвочир Баясал
  Монгол
  Иргэн
  2019-04-08