Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Үндсэн болон туслах бойлер №5 их засварын ажил (ДЦС3/201801092)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  0₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Үндсэн болон туслах бойлер №5 их засварын ажил
  13,262,600₮
  Хасагдсан
  Холбогдох хуулийн 33.2.2-ын дагуу үнийн харьцуулалтаар 2-рт
  2
  Үндсэн болон туслах бойлер №5 их засварын ажил
  1,712,522,117₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр
  3
  Үндсэн болон туслах бойлер №5 их засварын ажил
  16,400,000₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр
  4
  Үндсэн болон туслах бойлер №5 их засварын ажил
  14,748,252₮
  Шалгарсан
  5
  Үндсэн болон туслах бойлер №5 их засварын ажил
  15,198,451₮
  Хасагдсан
  үнийн санал өндөр